Prywatny gabinet psychologiczny

mgr Joanna Wasilenko

Kontakt:

tel: 609 788 569

Lokal:

Opole ul. 1-go Maja 9

Wizyty tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym!

Oferta pomocy psychologicznej

Dla dorosłych:

 • konsultacje indywidualne (np. w sprawachwychowawczych, rodzinnych, małżeńskich)
 • terapia indywidualna
 • terapia małżeńska
 • warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych (psychoedukacja,zapoznanie z metodami postępowania z trudnym dzieckiem, praca na zasobach rodziny) – NOWOŚĆ!

Dla dzieci:

 • diagnoza sfery poznawczej, emocjonalnej i zachowania dziecka powyżej 3 r.ż, obejmująca 3 spotkania indywidualne z dzieckiem
 • diagnoza w celu rozpoznania / wykluczenia ADHD
 • terapia zaburzeń emocjonalnych (lękowych, zaburzeń nastroju, tików, moczenia)

Sesje indywidualne z dzieckiem lub dorosłym trwają 50 minut, sesja małżeńska trwa 1,20 minut.

Uwaga!

Planowane są warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 3 – 6 lat. Zajęcia będą miały na celu zapoznanie rodziców z wiedzą rozwojową, metodami postępowania z trudnymi zachowaniami dziecka, uzyskanie wsparcia w kompetencjach rodzicielskich.

 • Udział w warsztatach jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu.
 • Planowana ilość 8 osób.
 • Czas – 6 spotkań trwających 3 godziny (przewidziana przerwa), piątki od 16.00 – 19.00, co trzy tygodnie.
 • Koszt do ustalenia.

Mozliwa jest zmiana dotycząca czasu trwania i terminu zajęć, po ustaleniu z grupą.

O mnie

Studia psychologiczne, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, ukończyłam w 1998r. Pracowałam jako wykładowca w różnych placówkach edukacyjnych. Najwięcej doświadczeń na stanowisku wykładowcy psychologii zdobyłam w Szkole Kosmetyki i Masażu w Opolu, w instytucie psychologii Uniwersytetu Opolskiego (fakultet z terapii systemowej) oraz w Kolegium Języków Obcych w Opolu, w którym pracowałam przez sześć lat.

Od 2000r. Pracuję w Miejskiej Poradni Psychlogiczno – Pedagogicznej w Opolu, gdzie zajmuję się głównie diagnozą i terapią dzieci młodszych (etap przedszkolny i szkoła podstawowa). W szczególności pracuję z dziećmi mającymi zaburzenia lękowe oraz zaburzenia nastroju. Zajmuję się również diagnozą ADHD i dalszą pomocą psychologiczną rodzinom borykającym się z tym problemem.

W poradni, pracuję również z dorosłymi w formie porad, konsultacji i terapii. Formy pomocy z jakich korzystają dorośli są nastawione na podnoszenie wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka, radzenie sobie z problemami wychowawczymi i rodzinnymi.

Posiadam Certyfikat Terapeuty i Doradcy Systemowego wydany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Ukończyłam również kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (CBT Warszawa) oraz liczne szkolenia z zakresu zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży.

O diagnozie i terapii

Zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem oferuję Państwu diagnozę psychologiczną dziecka, która polega na zastosowaniu testów psychologicznych, zabawy kierowanej i rozmowy, metody ustawień z użyciem figurek ludzi.

Metody te mają posłużyć zrozumieniu i wyjaśnieniu przyczyn trudnych zachowań dziecka. Także ich celem jest określenie rozwiązań zgłaszanych problemów. Oprócz trudności pozwalają na ocenę zasobów dziecka, np. dobry intelekt, umiejętności społeczne.

Diagnoza zachowań problemowych dziecka określa czy konieczna / potrzebna jest terapia – dłuższa pomoc psychologiczna.

Terapia systemowa jest podejściem terapeutycznym ukierunkowanym na określenie zasobów człowieka, które pomogą mu rozwiązać jego problemy. Poczucie wpływu na sytuacje trudne, czas dla siebie / dziecka, wiedza rozwojowa – są istotnymi zasobami pozwalającymi rozwiązać sytuacje.

Każdy człowiek sam stanowi unikalny system przekonań, emocji i zachowań. Dążenie do zmiany równoważone jest potrzebą zachowania stanu istniejącego.

Zmiany w myśleniu, działaniu, emocjach zachodzą w zgodzie z wolą i możliwościami człowieka, a nie wbrew jemu.

Terapia ma na celu dotarcie do rozwiązań skutecznych dla konkretnej osoby, zgodnych z jej wolą, gotowością i potrzebami.

Cennik

Sesje indywidualne z dzieckiem lub dorosłym trwają 1 godzinę, sesja małżeńska trwa 90 minut.

Koszt sesji wynosi 100 złotych, w przypadku sesji małżeńskiej 150 zł.

Koszt uczestnictwa w warsztatach dla rodziców wynosi 100 zł za 45 minut (przy grupie 4 osobowej 100 zł za warsztat 3 godzinny).