Prywatny gabinet psychologiczny

mgr Joanna Wasilenko

Kontakt:

tel: 609 788 569

Lokal:

Opole ul. 1-go Maja 9 lokal 91

V piętro

Wizyty tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym!

Oferta pomocy psychologicznej

Dla dorosłych:

  • konsultacje indywidualne (np. w sprawachwychowawczych, rodzinnych, małżeńskich)
  • terapia indywidualna
  • terapia małżeńska
  • warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych (psychoedukacja,zapoznanie z metodami postępowania z trudnym dzieckiem, praca na zasobach rodziny) – NOWOŚĆ!

Dla dzieci:

  • diagnoza sfery poznawczej, emocjonalnej i zachowania dziecka powyżej 3 r.ż, obejmująca 3 spotkania indywidualne z dzieckiem
  • diagnoza w celu rozpoznania / wykluczenia ADHD
  • terapia zaburzeń emocjonalnych (lękowych, zaburzeń nastroju, tików, moczenia)

Sesje indywidualne z dzieckiem lub dorosłym trwają 50 minut, sesja małżeńska trwa 1,20 minut.

O mnie

Studia psychologiczne, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, ukończyłam w 1998r. Pracowałam jako wykładowca w różnych placówkach edukacyjnych. Najwięcej doświadczeń na stanowisku wykładowcy psychologii zdobyłam w Szkole Kosmetyki i Masażu w Opolu, w instytucie psychologii Uniwersytetu Opolskiego (fakultet z terapii systemowej) oraz w Kolegium Języków Obcych w Opolu, w którym pracowałam przez sześć lat.

Od 2000r. Pracuję w Miejskiej Poradni Psychlogiczno – Pedagogicznej w Opolu, gdzie zajmuję się głównie diagnozą i terapią dzieci młodszych (etap przedszkolny i szkoła podstawowa). W szczególności pracuję z dziećmi mającymi zaburzenia lękowe oraz zaburzenia nastroju. Zajmuję się również diagnozą ADHD i dalszą pomocą psychologiczną rodzinom borykającym się z tym problemem.

W poradni, pracuję również z dorosłymi w formie porad, konsultacji i terapii. Formy pomocy z jakich korzystają dorośli są nastawione na podnoszenie wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka, radzenie sobie z problemami wychowawczymi i rodzinnymi.

Posiadam Certyfikat Terapeuty i Doradcy Systemowego wydany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Ukończyłam również kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (CBT Warszawa) oraz liczne szkolenia z zakresu zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży.

Kwalifikacje i uprawnienia

1992 - 1998r. - studia psychologiczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu

maj 2008r. - ukończenie kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego, dającego uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych i prowadzenia zajęć edukacyjnych

grudzień 2011r. - uzyskanie certyfikatu terapeuty i doradcy systemowego (wydany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu, honorowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

O terapii

Terapia systemowa jest podejściem terapeutycznym ukierunkowanym na określenie zasobów człowieka, które pomagają w rozwiązaniu problemów. Dostrzeżenie wpływu na swoje życie, czas, wiedza i potrzeba zmiany są istotnymi zasobami umożliwiającymi rozwój i zmianę.

Każdy człowiek stanowi unikalny system przekonań, emocji i zachowań. Dążenie do zmiany równoważone jest potrzebą zachowania stanu istniejącego. Zmiany w myśleniu, działaniu i emocjach zachodzą w zgodzie z wolą i możliwościami człowieka, nie wbrew jemu.

Proces terapeutyczny polega na ciągłym zadawaniu pytań oraz stawianiu hipotez dotyczących problemu i rozwiązań. Zadaniem terapeuty jest zachowanie neutralności – czyli spojrzenia na sytuacje z perspektywy różnych osób , nie przywiązywanie się do jednego wyjaśnienia i rozwiązania.

Zarówno terapeuta jak i uczestnicy terapii są twórcami zmiany.

Stosowane metody terapeutyczne to między innymi metoda ustawień systemowych, genogram (historia rodziny), rysunek (personifikacja problemu), paradoks, wizualizacja.

Cennik

Sesje indywidualne z dzieckiem lub dorosłym trwają 1 godzinę, sesja małżeńska trwa 90 minut.

Koszt sesji wynosi 100 złotych, w przypadku sesji małżeńskiej 150 zł.

Koszt uczestnictwa w warsztatach dla rodziców wynosi 100 zł za 45 minut (przy grupie 4 osobowej 100 zł za warsztat 3 godzinny).